Songfestival: EBU-bestuur ter verantwoording roepen

VRIJDAG 17 MEI 2024 Afgelopen zaterdag werd Joost Klein door de EBU gediskwalificeerd zodat hij niet mocht meedoen in de finale van het Eurovisiesongfestival in Malmö. De voorzitter van AVROTROS vond dit besluit van de EBU “heel zwaar en disproportioneel”. Kan AVROTROS nog iets doen om de verantwoordelijken binnen de EBU ter verantwoording te roepen?

EBU De EBU is een afkorting voor European Broadcasting Union. Het is een vereniging volgens Zwitsers recht, zie artikel 1.1 van de Statuten van deze vereniging.

LEDEN Een Zwitserse vereniging heeft net als een Nederlandse vereniging leden. Lid worden van de EBU kunnen publieke omroeporganisaties uit bijvoorbeeld Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, zie artikel 3.3.

AVROTROS e.a. Zo zijn uit Duitsland de ARD, WDR en ZDF leden, uit het Verenigd Koninkrijk de BBC, uit België de RTBF en VRT en uit Italië de RAI. Uit ons land zijn bijna alle omroeporganisaties lid: KRO-NCRV, NOS, Omroep Max, VPRO, BNN, EO en verder NTR en NPO. En ook AVROTROS is lid, zie de website van de EBU (gisteren geraadpleegd).

BEZWAARSCHRIFT Een lid heeft allerlei rechten. Zo kan hij bezwaar maken tegen besluiten van de EBU. Dat hebben afgelopen zaterdag twee Nederlandse leden gedaan (op de dag van de finale). NPO en AVROTROS hebben toen bezwaar gemaakt tegen het besluit om Joost Klein te diskwalificeren, zie de website linda.nl (gisteren geraadpleegd). Dat was vooralsnog een pro forma bezwaar, want voor inhoudelijke argumenten ontbrak de tijd. Ik neem echter aan dat die argumenten erop neer zullen komen dat de regels niet juist zijn toegepast (want ‘buitenproportioneel’).

ALGEMENE VERGADERING Het Nederlandse bezwaar zal automatisch op de agenda staan van de eerstvolgende Algemene Vergadering van de EBU, zie artikel 6.2.16. De Algemene Vergadering is de vergadering van alle leden (de ledenvergadering). Zij zullen dan een besluit nemen over het bezwaar.

AGENDAPUNTEN De Algemene Vergadering mag alleen maar besluiten nemen over onderwerpen die op de agenda staan, zie artikel 10.3. Maar elk lid kan een onderwerp agenderen (mits hij daarbij de juiste procedure volgt), zie artikel 6.2.17. Een van de Nederlandse omroeporganisaties zou bijvoorbeeld kunnen agenderen of de regels op grond waarvan Joost Klein is gediskwalificeerd niet te streng of te vaag zijn geformuleerd. Ik neem aan dat die regels in een Huishoudelijk Reglement van de EBU staan; helaas is dat niet openbaar.

STEMRECHT Elk lid heeft stemrecht in de Algemene Vergadering. Alle leden uit één land mogen gezamenlijk 24 stemmen uitbrengen, zie artikel 15.1. Als er slechts één lid is uit een land, dan mag dat lid dus 24 stemmen uitbrengen. Als er meer leden uit één land zijn – zoals uit Nederland – dan mogen die leden gezamenlijk 24 stemmen uitbrengen. AVROTROS, NPO, KRO-NCRV enzovoorts mogen dus tezamen 24 stemmen uitbrengen.    

BESLUITEN De Algemene Vergadering neemt besluiten per gewone meerderheid van stemmen. Dat betekent dat de helft plus één van alle uitgebrachte stemmen genoeg is om een besluit te nemen, zie artikel 15.3. 

ONTSLAG De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de EBU, zie artikel 6.1. Het benoemt dan ook het Bestuur voor een bepaalde termijn en kan die bestuursleden tussentijds ontslaan, zie artikelen 7.1 en 6.2.14 (‘le cas échéant et pour de justes motifs’. Van die bevoegdheid zou natuurlijk óók gebruik kunnen worden gemaakt!

Mr. Leon

De auteur heeft zijn best gedaan, maar kan niet uitsluiten dat zijn blogs juridische of feitelijke onjuistheden bevatten. Excuses daarvoor, maar aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. De blogs zijn niet bedoeld als juridische adviezen maar om na te denken over recht.